geld lenen kost geld

Continu krediet

Continu krediet is een weinig gebruikte term voor doorlopend krediet. Een continu krediet is dan ook een flexibele vorm van geld lenen waarbij u zelf veel invloed hebt op de looptijd van de lening. Deze kredieten hebben altijd een variabele rente die afhankelijk is van de marktrente.

Vanwege de flexibele aard, is een continu krediet heel verschillend van een aflopend krediet. Het is afhankelijk van uw leenwensen welk krediet beter bij u past. Een continu krediet wordt gebruikt om geld achter de hand te houden, terwijl aflopend krediet ideaal is voor een eenmalige uitgave.

Continue kredieten
Deze categorie van consumptieve geldleningen is vrij groot. Er zijn genoeg leningen om uit te kiezen. Naast het doorlopend krediet zelf, vallen ook het WOZ krediet, het rente krediet, het spaar krediet en het plus krediet onder continu krediet. Deze kredieten verschillen op sommige punten flink van elkaar. U kunt bijvoorbeeld uw WOZ-waarde benutten met een WOZ krediet of aflossingsvrij lenen met een rente krediet.


Terug naar het overzicht