geld lenen kost geld

Effectieve rente

De zogenoemde effectieve rente is de rente die er echt toe doet bij geld lenen of sparen. Deze, in de offerte getoonde, rente toont precies het percentage dat u voor uw lening moet betalen of die u ontvangt over uw spaargeld. De effectieve rente verschilt meestal van de nominale rente.

In tegenstelling tot de nominale rente, komen alle kosten bij elkaar bij de effectieve rente. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan extra kosten die samengaan met het opnemen van geld van uw lening of spaarrekening. Deze extra kosten worden allemaal meegerekend in de effectieve rente die u betaalt of ontvangt.

Maandrente & nominale rente
De maandrente die u moet betalen voor een lening laat alleen zien wat u per maand betaalt en niet wat u per jaar betaalt. De effectieve rente wordt op jaarbasis berekent en laat zo een stuk realistischer zien wat de jaarlijkse kosten van de lening of het krediet zijn.

U zou de nominale rente kunnen zien als een kale rente. De nominale rente houdt namelijk geen rekening met afsluitkosten, verzekeringen en provisies. Aanbieders van geld adverteren doorgaans altijd met de nominale rente omdat die een stuk aantrekkelijker kan lijken dan de effectieve rente.


Terug naar het overzicht