geld lenen kost geld

Overwaarde

Overwaarde (ook wel meerwaarde) bestaat uit het verschil tussen de marktwaarde van een koopwoning en de resterende hypotheekschuld die hierop last. Wanneer er sprake is van overwaarde kan hier voordelig gebruik van gemaakt worden met een aanvullende lening.

Huizenbezitters kunnen hun overwaarde op verschillende manieren benutten. Een vorm van hypothecair krediet is hiervoor heel populair, bijvoorbeeld een tweede hypotheek. Hiernaast is ook het WOZ krediet erg populair. Een WOZ krediet wordt verstrekt op basis van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ)-waarde.

Toename overwaarde
De overwaarde van een woning kan op verschillende manieren toenemen. Normaal gesproken stijgen de huizenprijzen in de loop der jaren. Hiernaast kunnen ontwikkelingen van een woning (bv. verbouwing en aanbouw) de waarde van een woning flink doen toenemen. Deze meerwaarde of overwaarde kunt u dan benutten met een voordelige aanvullende lening.


Terug naar het overzicht