geld lenen kost geld

Prospectus

De zogenoemde prospectus is een belangrijk onderdeel van geld lenen. Kredietverstrekkers zijn wettelijk verplicht om (kosteloos) een prospectus beschikbaar te stellen bij een lening, krediet of andere financiële producten zoals aandelen, obligaties en beleggingsfondsen. In dit document staat voornamelijk juridische informatie over het product.

Ondernemingen moeten zich houden aan de Wet op het financieel toezicht (Wft) als zij leningen of effecten willen aanbieden. In deze wet staat duidelijk dat het verboden is om dergelijke producten aan te bieden zonder een prospectus op te stellen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) keurt de prospectus nadien op volledigheid, begrijpelijkheid en consistentie.

Informatie in de prospectus
In de prospectus vindt u veel uitgebreidere informatie over producten dan in een productbrochure of financiële bijsluiter. De prospectus biedt o.a. informatie over de onderneming die de effecten aanbiedt, de effecten die de onderneming aanbiedt, de risico's van het product en bij wie de verantwoordelijkheid ligt voor de informatie. Ook kosten en fiscale aspecten worden besproken.

Het is mogelijk om prospectussen te vinden op de website van een tussenpersoon of kredietverstrekker. Meestal valt dit onder 'Juridische- en productinformatie'. Voor het bekijken van de algemene voorwaarden heeft u Adobe Acrobat reader nodig op uw pc. Dit is gratis te downloaden van de website www.adobe.com.


Terug naar het overzicht