geld lenen kost geld

Uitstaand kredietsaldo

Onder uitstaand kredietsaldo verstaan we het bedrag dat u op een gegeven moment nog schuldig bent aan de kredietverstrekker. Het uitstaand kredietsaldo hoeft niet per se getoond te worden inclusief de nog te betalen rente.

Het uitstaand kredietsaldo laat u precies zien hoeveel schuld u nog hebt bij uw kredietverstrekker. Afhankelijk van de leenvorm zal deze schuld direct gemaakt worden (voorbeeld: persoonlijke lening) of pas na verloop van tijd (voorbeeld: doorlopend krediet).

Uitstaand kredietsaldo aflossen
De aflossing van het uitstaand saldo is volledig afhankelijk van de leenvorm en de voorwaarden waarvoor u hebt getekend. Zo is het bij doorlopende kredieten altijd mogelijk boetevrij af te lossen. Voor een aflopend krediet (persoonlijke lening) is dit soms mogelijk, indien de voorwaarden het toestaan. Meestal moet u een zogeheten boeterente betalen als u vervroegd wilt aflossen op een aflopend krediet.


Terug naar het overzicht