geld lenen kost geld

Zachte lening

Geld lenen middels een zogenoemde zachte lening heeft het doel de geldnemer te stimuleren. Voor een dergelijke stimuleringslening (voorbeeld: starterslening) hoeft weinig tot geen rente betaalt te worden. Op deze manier wordt u (tijdelijk) gestimuleerd door de zachte lening.

Zachte leningen worden vaak door gemeenten verstrekt in samenwerking met Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), met als doel het geld later terug te winnen dankzij de nieuwe inwoner(s). De gemeente zal bepalen of een zachte lening voor u is weggelegd. Hierin spelen de voorwaarden een grote rol.

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)
Het SVn is een financieel partner van gemeenten. Het is de taak van de stichting om fondsen te beheren zodat daar laagrentende zachte leningen uit verstrekt kunnen worden. Dankzij deze stimulerende leningen wordt goedkoop lenen voor kwalitatief bouwen en wonen in de deelnemende gemeenten mogelijk gemaakt.

In mei 2010 raakte het budget voor de starterslening op. Diverse gemeenten kunnen sindsdien geen zachte lening meer aanbieden voor starters op de woningmarkt. Desondanks hebben diverse gemeenten laten weten dat de starterslening een waar succes was, en verstrekken sommigen nu op eigen initiatief stimuleringsleningen aan.


Terug naar het overzicht