geld lenen kost geld

Sociaal lenen

Sociaal lenen is bedoeld voor lagere inkomens. Consumenten met een laag inkomen kunnen 225,- tot 25.000,- euro lenen bij één van de 14 sociale banken die zijn aangesloten bij de Sociale Banken Nederland (SBN).

Voor lagere inkomens is het vaak lastig geld te lenen bij een commerciële bank. Als alternatief kunnen zij goedkoop lenen bij een sociale bank. Sociaal lenen is echter uitsluitend bedoeld voor het financieren van belangrijke goederen. Voor luxeproducten wordt een sociale lening niet verstrekt.

Sociale Banken Nederland (SBN)
Sociale Banken Nederland (SBN) betreft een samenwerkingsverband tussen Nederlandse kredietbanken. Het karakter van SBN-banken is sociaal, wat betekent dat er geen winst gemaakt hoeft te worden op sociaal geld lenen. Met de volgende punten kan de SBN u van dienst zijn:

- Financieel advies en second opinions over de hoogte van een verantwoorde maandlast en looptijd.

- Informatie verstrekken over de valkuilen van geld lenen.

- U kunt bij deelnemende gemeentelijke kredietbanken terecht voor een sociaal krediet.

Uitgangspunten sociaal lenen

- Door sociaal te lenen wordt de consument in staat gesteld te kunnen werken aan het behoud of de verbetering van positie in de maatschappij (werk, inkomen, zorg, welzijn).

- Het belang van de bank staat onder dat van de consument.

- De bank houdt bij het verstrekken van een sociale lening rekening met de gehele maatschappelijke en financiële situatie van de aanvrager.

- Het sociale krediet is precies op maat gemaakt en sluit volledig aan op de wensen van de aanvrager.

- Sociale Bank Nederland stelt consumenten in de gelegenheid een onafhankelijk financieel advies te verkrijgen over de hoogte van de verantwoorde aflossing.


Terug naar het overzicht