geld lenen kost geld

Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI)

Het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) bevat de informatie die bij het BKR bekend is. Aan de hand van het CKI worden 2 doelen gerealiseerd: onverantwoord lenen wordt de kop ingedrukt en financiële risico's voor consumenten worden beperkt.

De informatie in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) is te privacygevoelig om bedrijven en particulieren er toegang toe te bieden. Wetgevingen en regels van het BKR zorgen er gelukkig ook voor dat de informatie in het CKI enkel gebruikt wordt voor de redenen waarvoor het werd opgericht.

Wet bescherming persoonsgegevens & Wet financieel toezicht
In de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden de rechten vastgelegd die consumenten hebben met betrekking tot het CKI. Hierin is vastgelegd dat bij het BKR aangesloten kredietverstrekkers en uzelf de enigen zijn die toegang hebben tot uw vertrouwelijke informatie. De Wbp is niet uitsluitend van toepassing op het CKI.

In de Wet financieel toezicht staat dat kredietverleners die bij het BKR zijn aangesloten, verplicht zijn alle informatiebronnen over iemands financiële situatie te benutten. Het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) valt hier ook onder. Tevens verplicht de Wft kredietverleners zich aan te sluiten bij een stelsel van centrale kredietregistratie, zoals het CKI.


Terug naar het overzicht