geld lenen kost geld

Hypotheek

Een hypotheek is heel wat anders dan een consumptief krediet. Voor een hypotheek wordt een registergoed - zoals een onroerend goed - als onderpand gebruikt. In tegensteling tot een consumptief krediet wordt een hypotheek - meestal verplicht - gebruikt voor de aankoop of verbetering van bijvoorbeeld een woning.

Hypotheken kunnen op meerdere manieren worden aangeduid. Normaal gesproken zult u gewoon zien deze geldlening hypotheek genoemd wordt. Andere gebruikte termen zijn hypothecair krediet, hypothecaire lening en geld lenen met hypothecaire zekerheid.

Algemene hypotheek informatie
Voor het afsluiten van een hypotheek wordt er rekening gehouden met een aantal belangrijke zaken. Zo moet er ten eerste een balans zijn tussen de hypotheekhoogte en de onderpandwaarde. De meeste hypotheekverstrekkers houden rekening met de executiewaarde om de maximale hypotheek te bepalen.

Looptijd
De looptijd van een hypotheek is doorgaans een stuk langer dan dat van consumptief krediet. Nederlanders sluiten meestal voor 30 jaar een hypotheek af. Andere mogelijkheden zijn o.a. 15 jaar, 20 jaar en 25 jaar. De looptijd wordt grotendeels op wens en inkomen van de hypotheekgever gebaseerd.

Rente
Een exclusief onderdeel van hypotheken is dat er gekozen kan worden voor een rentevaste periode. Wanneer de variabele hypotheekrente op een aantrekkelijk laag niveau ligt kan de hypotheekgever er voor kiezen om de rente voor een bepaalde periode vast te zetten. Zo is er tijdelijk optimale zekerheid over de te betalen hypotheekrente.

Hypotheekgever & hypotheeknemer
Veel mensen denken dat het andersom is, maar de 'hypotheekgever' is de persoon die de hypotheek afsluit terwijl met 'hypotheeknemer' de hypotheekverstrekker wordt aangeduid. De klant 'geeft' opdracht aan de bank om de hypotheek te verstrekken. Vervolgens 'neemt' de bank het verzoek voor een hypotheek aan.

Kosten Koper (k.k.)
Iemand die een bestaande woning koopt zal te maken krijgen met de zogenoemde Kosten Koper (k.k.). Deze kosten bedragen zo'n 7 á 10 procent van de koopsom. Hierin komen de kosten voor de overdrachtsbelasting, notariskosten en inschrijving in het Kadaster als nieuwe huiseigenaar naar voren.

Nationale Hypotheek Garantie
Eind 1993 werd de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) opgezet door het Ministerie van VROM en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Dit gebeurde op wens van het Rijk en de gemeenten om tot een verzelfstandiging van het gemeentegarantie met rijksdeelneming te komen. Ruim een jaar later (1995) werd dit met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gerealiseerd.

Garantie
De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) betreft een garantie die wordt verstrekt bij hypotheken die aan de voorwaarden voldoen. Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen staat vervolgens borg voor de hypotheeklening. U moet een eenmalige borgtochtprovisie van 0,55% betalen voor de NHG. Dankzij de NHG wordt de hypotheek afgelost als de hypotheekgever niet meer aan de hypotheeklasten kan voldoen.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de NHG moet er voldaan worden aan de voorwaarden. Zo was de maximale koopsom voor een NHG-hypotheek 265.000 euro. In 2009 werd de NHG-grens tijdelijk verhoogd naar 350.000 euro in de hoop de vastgelopen huizenmarkt nieuw leven in te blazen. Naar verwachting zal de NHG-grens in 2012 weer worden verlaagd naar de originele hoogte.


Terug naar het overzicht