geld lenen kost geld

Inflatie

Inflatie betreft een economisch begrip dat letterlijk gezien voor 'opblazen' staat. Dit begrip kent in totaal twee betekenissen: prijsinflatie en monetaire inflatie. Met prijsinflatie wordt een steiging van het algemeen prijspeil bedoeld. Aan de hand van monetaire inflatie wordt de toename van de geldhoeveelheid in een economie geadresseerd.

In de economie wordt inflatie ook wel geldontwaarding of waardevermindering van geld genoemd. Gemiddeld is er jaarlijks sprake van een inflatie van 1 á 2 procent. In zo'n geval wordt er over prijsinflatie gesproken. Producten en diensten worden duurder met als resultaat dat de bewoners van het land waar de inflatie plaatsvindt, minder kunnen kopen met hetzelfde geld.

Lage en hoge inflatie
De gevolgen van inflatie kunnen amper worden opgemerkt zolang er sprake is van een lage en gecontroleerde inflatie. In geval van een gecontroleerde inflatie zullen prijsstijgingen worden opgevangen door loonstijgingen. Op deze manier zal de koopkracht nagenoeg hetzelfde blijven en merkt de consument dus weinig van de inflatie.

Een economie kan schade worden toegebracht door een hoge en ongecontroleerde inflatie. Het vertrouwen in de economie zal sterk afnemen door een hoge inflatie met als gevolg dat werknemers een hoger loon eisen. Ook zullen kredietverstrekkers een hogere rente vragen voor een lening of krediet en zullen valutakoersen dalen. Voor een duurzame economische groei is prijsstabiliteit van enorm groot belang.

Inflatie en rente-ontwikkeling
Inflatie en rente-ontwikkelingen gaan hand in hand. Rente speelt zelfs een heel belangrijke rol in een economie en heeft dus ook invloed op de inflatie hiervan. Met name de rente van centrale grote banken als de Europese Centrale Bank (ECB) kan een economie sterk beinvloeden. Ook de rente die een nationale bank vraagt of geeft voor een lening, hypotheek of spaarrekening speelt een rol.

Zoals de rente een rol speelt voor de economie en inflatie, speelt inflatie ook een rol bij het bepalen hoeveel rente een consument moet betalen of ontvangt. Inflatie verandert immers de koopkracht waardoor geld lenen goedkoper of juist duurder wordt. Op deze manier zijn rentestanden afhankelijk van de inflatie.


Terug naar het overzicht