geld lenen kost geld

Renterisico

Renterisico is een begrip waar zowel de kredietnemer als de kredietgever mee te maken krijgt. Het gelopen risico is echter precies het tegenovergestelde. De kredietnemer loopt het risico dat de rente tussentijds toeneemt, terwijl de kredietgever het risico loopt dat de rente afneemt.

Kredietverstrekkers moeten zelf het geld inkopen. Als de bank hiervoor een vaste rente betaalt en het geld zelf weer uitleent tegen een variabele rente, dan zal het nadelig zijn voor de kredietverstrekker als de rente tussentijds daalt. De winst wordt zo verkleint en dat noemen we renterisico. De kredietnemer loopt juist het risico dat de rente tussentijds stijgt.

Marktrente
Kredieten met een variabele rente zijn afhankelijk van de actuele marktrente. Op momenten dat de marktrente toeneemt, zal de variabele rente op leningen ook toenemen. Zou de marktrente dalen, dan hoort de variabele rente op een lening ook moeten dalen. Geld lenen tegen een vaste rente brengt geen renterisico met zich mee. In ons rente overzicht vindt u de actuele vaste- en variabele rentes.


Terug naar het overzicht