geld lenen kost geld

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) uit Groningen is opgericht door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De DUO is o.a. verantwoordelijk voor de verstrekking van de studiefinanciering.

Tot voor kort was de DUO bekend onder de naam Informatie Beheer (IB)-Groep. In januari 2010 werd besloten dat de IB-Groep en het Centrale Financiën Instellingen (CFI) onder één naam moesten werken: de Dienst Uitvoering Onderwijs. De DUO maakt onderwijs mogelijk.

DUO maakt onderwijs mogelijk
Door onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen te financieren en te informeren maakt de DUO onderwijs beter mogelijk in Nederland. Naast te werken in opdracht van het Ministerie van OCW krijgt de DUO ook opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om gemeenten te ondersteunen met de realisatie van de Wet inburgering.

Hoofdtaken
De hoofdtaken van de DUO zijn als volgt:

  • Het bekostigen van onderwijsinstellingen.
  • Studiefinancieringen verstrekken en schoolkosten tegemoetkomen.
  • Lesgelden en studieschulden innen.
  • De Diplomabank beheren en diploma's erkennen.
  • Optreden als organisator van school-, staats- en inburgeringsexamens.
  • Het proces van aanmelding, selectie en plaatsing in hoger onderwijs verzorgen.
  • Onderwijsgegevens verzamelen, beheren en registreren.
  • Verrijken van onderwijsgegevens tot informatieproducten.
  • Functioneren als Nationaal Europass Centrum Nederland.

De missie van de DUO is goed onderwijs mogelijk te maken door examens te organiseren en studenten en leerkrachten te voorzien van informatie en financiële middelen.


Terug naar het overzicht