geld lenen kost geld

Bestedingsruimte

In de financiële wereld wordt de term bestedingsruimte vaak gebruikt om aan te tonen hoe groot de ruimte is tussen het door u opgenomen bedrag en de kredietlimiet van het doorlopend krediet. Simpel gezegd laat de bestedingsruimte zien hoeveel geld u nog kan opnemen.

Doorlopende kredieten werken anders dan aflopende kredieten zoals de persoonlijke lening. Een doorlopend krediet is niet bedoeld voor een directe en eenmalige opname. In plaats daarvan biedt een lening als een doorlopend krediet juist meer bestedingsruimte over een langere tijd.

Doorlopend krediet
Met een doorlopend krediet hebt u altijd geld achter de hand. Deze vormen van krediet zijn bedoeld om u meer bestedingsruimte te bieden. De rente is variabel en vloeit mee met de marktrente. U mag altijd boetevrij aflossen en afgelost krediet opnieuw opnemen tot aan de kredietlimiet. Dit betekent dat de maandlasten en looptijd flexibel zijn.


Terug naar het overzicht