geld lenen kost geld

Kadaster

Sinds 1994 is het Kadaster een Zelfstandig Bestuurs Orgaan (ZBO) dat taken uitvoert onder goedkeuring van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). Het Kadaster registreert en verstrekt informatie over de ligging en rechten van Nederlands vastgoed.

Naast vastgoed houdt het Kadaster zich tevens bezig met het registreren van hypotheken, schepen, luchtvaartuigen en ondergrondse netwerken. Hiernaast worden gegevens over energielabels en de ligging van kabels en leidingen verstrekt. Dit alles wordt gedaan om de rechtszekerheid vast te leggen. Wie bezit wat en waar lopen de grenzen?

Hypotheek inschrijven
Bij het (ver)kopen van registergoederen moet u aan de wettelijke plicht voldoen om de bijbehorende notariële aktes bij te schrijven in het kadastraal systeem. Dit moet om de informatie in de openbare hypotheekregisters van het Kadaster actueel te houden.

Het Kadaster houdt openbare registers bij op grond van de wet. Notariële akten m.b.t. de registergoederen maken deel uit van deze registers. Meestal gaat het om overdrachtsakten en hypotheekakten. De feiten over de rechten die op een registergoed rusten kunnen allemaal in de openbare registers gevonden worden.


Terug naar het overzicht