geld lenen kost geld

Leasen

Leasen is een financieringsvorm voor bedrijfsuitrusting, bedrijfsmiddelen en duurzame consumptiegoederen met soms enkele sterke gelijkenissen met huurkoop. Veel bedrijven en particulieren leasen een auto. Naast roerende doeleinden kan er ook voor onroerende doeleinden geleaset worden (onroerende leasing).

In geval van leasen bestaat er een lessor en een lessee. Middels lessor wordt de juridische eigenaar van het product of goed aangeduid. De lessee is degene die een vaste vergoeding aan de lessor betaalt om iets te mogen leasen.

Welke vormen van leasen zijn er
Er zijn meerdere vormen van leasen. Echter zijn er slechts twee hoofdvormen: financiële leasing en operationele leasing. In geval van financiële leasing blijft de lessor de juridische eigenaar maar loopt deze het risico dat het voorwerp in waarde daalt omdat het economisch eigendom bij de lessee ligt. Dit risico wordt bij operationele leasing vermeden omdat de lessor zowel de economisch als juridisch eigenaar blijft.


Terug naar het overzicht