geld lenen kost geld

Aflossingsvrije lening

Wanneer we spreken over een aflossingsvrije lening dan hebben we het over het rente krediet. Het rente krediet is gemaakt voor consumenten die voor een bepaalde periode geld achter de hand willen houden, maar tijdelijk niet de financiële ruimte hebben om af te lossen op de openstaande schulden zoals bij een normaal doorlopend krediet.

Werking van de aflossingsvrije lening
De aflossingsvrije lening werkt in principe heel simpel. U spreekt met de kredietverstrekker een kredietlimiet af, een limiet van hoeveel geld u mag opnemen. Wanneer u er voor kiest om geld van de kredietlimiet op te nemen, dan bent u een rentevergoeding schuldig, maar hoeft u niet af te lossen. De schuld blijft openstaan tot het moment dat u uw aflossingsvrije lening wilt omzetten naar een andere leenvorm.

Aflossingsvrije lening aflossen
U mag altijd zonder dat het afgesproken is aflossen op uw aflossingsvrije lening. Zo vult u de kredietlimiet weer aan en kunt u later eventueel weer geld opnemen. Echter, zodra u het tijd vindt om aan de aflossing van uw rente krediet te beginnen, kunt u naar uw kredietverstrekker stappen om uw aflossingsvrije lening om te zetten naar een lening met aflossing. Zodra dit gebeurd is zal u beginnen met het aflossen van uw krediet.


Terug naar het overzicht