geld lenen kost geld

Boeterente

Het begrip boeterente is niet enkel van toepassing voor hypothecaire leningen. Veel kredietverstrekkers stellen ook een boeterente op bij de persoonlijke lening. Voor de persoonlijke lening gelden in de meeste gevallen vaste afspraken, waaronder een vaste aflossing en looptijd.

Indien u een vervroegde aflossing wilt doen, loopt de kredietverstrekker geld mis ten opzichte van de eerdere afspraken. Om dit te compenseren wordt er vaak een boeterente gehanteerd.

Voorwaarden-afhankelijk
Het is afhankelijk van de voorwaarden van de kredietverstrekker of en hoeveel boeterente u moet vergoeden als u vervroegd zou aflossen op uw persoonlijke lening. Sommige kredietverstrekkers hanteren een vrije vervroegde aflossing voor hun persoonlijke leningen, waaronder de kredietverstrekker Freo.

Met een persoonlijke lening van Freo bent u altijd vrij in het flexibel aflossen van uw persoonlijke lening zonder dat daar een boeterente tegenover staat.


Terug naar het overzicht