geld lenen kost geld

Boetevrij aflossen

Boetevrij aflossen houdt in dat u op elk moment een extra deel van uw openstaande schuld of zelfs de hele lening mag aflossen binnen de afgesproken looptijd, zonder dat u daarvoor een boeterente voor hoeft te betalen.

In de meeste gevallen is het afhankelijk van de leenvorm of boetevrij aflossen wel of niet is toegestaan. Het is doorgaans toegestaan om bij alle doorlopende kredieten vervroegd af te lossen, terwijl het bij aflopende kredieten alleen toegestaan is als de kredietverstrekker dat in haar voorwaarden heeft opgenomen.

Wanneer mag ik boetevrij aflossen
U mag doorgaans altijd boetevrij aflossen als u gebruik maakt van een doorlopend krediet. Doorlopende kredieten zijn heel flexibel qua aflossing. Andere vormen van doorlopend krediet zijn het rente krediet, het spaarkrediet, het plus krediet en het WOZ krediet. Deze kredieten zijn allemaal voorstander van boetevrij aflossen.

Mocht u voor een aflopend krediet als de persoonlijke lening kiezen, dan is vervroegd aflossen meestal niet boetevrij. Het is echter wel mogelijk indien de kredietverstrekker het in haar voorwaarden heeft opgenomen. Rabobank-onderdeel Freo is een van de kredietverstrekkers die vervroegd en boetevrij aflossen toelaat in geval van een persoonlijke lening.


Terug naar het overzicht